Автор: Ющик Галина Євгенівна, заступник директора Новоград-Волинського колегіуму

Базується на навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи християнської етики» (1-11 класи), рекомендованій Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347 від 13.09.2010 р.)

 

Носан Т.М., Чвалінська Л.А.

1, 3 класи

Тема. Різноманітність рослин. Дерева, кущі, трав`янисті рослини

Мета. Для третьокласників: допомогти учням 1 класу розширити знання про рослини; з`ясувати cуть понять «дерево», «кущ», «трав`яниста рослина»; розрізняти рослини за істотною ознакою, спостерігати за особливостями їх будови, бажання допомогти і побувати в ролі «вчителя».

Для першокласників: показати свої знання і вміння; краще зрозуміти матеріал; отримати цікаву інформацію, радість спілкування.

Тип уроку: урок розв’язання конкретної задачі

Форма проведення: спільний урок учнів 1 і 3 класу

Обладнання: ілюстрації «Різноманітність рослин», гербарій, відео – слайди, таблиця «Будова рослин»

 

28 грудня 2015 року в Новоград-Волинському колегіумі відбулося обговорення проекту Концепції початкової освіти.

 Майстер-клас: теорія та практика. Методичний посібник / Кафедра учителів початкових класів /упорядник Ющик Г.Є.- Новоград-Волинський колегіум. 2014 - 120с.

Тема. Застосування прийомів технології критичного мислення під час роботи над змістом художнього твору на уроках читання
Методична мета: продемонструвати  методи і прийоми формування в учнів початкової школи навичок роботи з інформацією, стимулювання дослідницької активності учня як читача.
Матеріал:

4 клас. Розділ «З любов’ю до рідної землі».

Тема. Пригоди на березі синьоокої Десни. В. Чухліб «Деснячки».

Урок 2 (продовження)

Мета (для учнів):

вчити учнів аналізувати й оцінювати власні та чуті висловлювання; виділяти необхідну інформацію та обробляти її; ставити запитання з метою одержання точнішої інформації або її перевірки; виховувати турботливе ставлення до природи, відповідальність за свої вчинки.

[1; с. 7]

Учитель: Носан Тамара Михайлівна, учитель Новоград-Волинського колегіуму, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Ви давно працюєте над якоюсь педагогічною проблемою і вважаєте, що настав момент передати свій досвід колегам? Проведіть майстер-клас. Від звичайного заняття він відрізняється тим, що всі учасники працюють над однією і тією ж темою і багато про неї знають. По суті, майстер-клас — це передача не стільки знань, скільки ідей.

Майстер-клас – цеможливість ознайомитися з технологіями, методиками і авторськими напрацюваннями.

 

Кадрове забезпечення

Кафедра учителів початкових класів налічує 15 учителів. Всі учителі мають повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання», вчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію. Вісім учителів володіє методикою роботи за системою «Розвивальне навчання». Пʼять учителів завершили навчання в Харківському Центрі методики та психології розвивального навчання, три учителі на даний час навчаються в Харківському ЦМПРН. Частина учителів пройшли або проходять курсову підготовку при  ЖОІППО. Боровська Л.В. – молодий спеціаліст (ВНЗ – 2011 р.)

Г.Є.Ющик пройшла сертифікатну підготовку учителів предметів духовно-морального спрямування при Національному університеті «Острозька академія».

Учителі Микитенко Л.С., Кузнєцова А.О. володіють сертифікатами «Арт-педагогіка в початковій школі» (2011 р.), Микитенко Л.С., Ющик Г.Є., Кузнєцова А.О., Громнадзька Н.Є., Бабич А.М., Дейнеко О.М. мають сертифікати «Навчальний діалог: як його організувати, провести та перевірити» (2011 р.) ,  Ющик Г.Є. –    «Інноваційні технології навчання» (2011 р.).

За наслідками атестації кадрів, кафедра має такий якісний склад (у порівнянні з 2008 р.)

Кваліфікаційна категорія

2008

(14 учителів)

2013

(15 учителів)

Прізвища учителів, які підвищили кваліфікаційний рівень
вища 7 10

Чвалінська Л.А.

Верхоланцева С.А.

Носан Т.М.

І 3 1 Сухорукова Л.П.
ІІ 2 2

Кот І.В.

Заєць Т.П.

спеціаліст 2 1 Лавренюк А.М.

Педагогічні звання:

Ст.. учитель

2

4

Громнадзька Н.Є.

Дейнеко О.М.

Учитель-методист

1

2

Микитенко Л.С.

 

 Науково-методична тема

Діяльність кафедри початкових класів направлена на дослідження та реалізацію науково-методичної  теми, над якою працює колегіум «Формування акмеологічної позиції педагога у професійній діяльності»

Науково-методична тема кафедри

Кафедра учителів початкових класів працює над темою «Інтеграція інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес початкової школи»

Підходи до планування роботи кафедри

Кафедра планує свою діяльність враховуючи:

 • запити держави (реалізація Державних стандартів загальної початкової освіти);
 • завдання освіти (формування ключових компетенцій молодших школярів; розвивальне навчання; формування культури навчальної взаємодії; інформаційна культура учителя та учня);
 • наслідки адміністративного контролю, моніторингу навчальних досягнень учнів (формування читацької компетенції молодших школярів; практична спрямованість математичної освіти);
 • інтереси та ініціативи учителів (Організація групової роботи, проектна діяльність учителя та учня; критичне мислення; ейдетика).

Завдання кафедри

 1. Методичний супровід упровадження Держстандартів початкової загальної освіти.
 2. Мультимедійний супровід уроків у початковій школі.
 3. Інформаційна культура учителя початкової школи.
 4. Інтеграція проектних, інтерактивних, інформаційних технологій, технології критичного мислення та системи розвивального навчання (Ельконіна-Давидова).
 5. Організація навчальної взаємодії на уроках у початковій школі.

Технології навчання

Кафедра учителів початкових класів працює над шліфуванням технологічності навчально-виховного процесу.

Серед технологій найбільш переведені у режим функціонування та дають результат:

 • РН;
 • проектні технології;
 • інтерактивні;
 • інформаційні;
 • критичне мислення;
 • навчальний діалог;
 • арт-педагогіка;

Зібрано список статей та посилань на Інтернет-джерела під рубрикою «Технології – в дії» (Додаток 1).

Форми методичної діяльності (індивідуальні)

Мета та завдання роботи кафедри реалізуються через плани за допомогою індивідуальних, групових та колективних форм роботи.

Основною індивідуальною формою роботи, на яку відводиться 60% часу є робота учителя над власною науково-методичною темою.

Науково-методична тема обирається учителем з урахуванням таких критеріїв:

 • запити держави та освіти;
 • реалізація теми, над якою працює заклад;
 • відповідність темі, над якою працює кафедра;
 • виконання компенсаторної функції;
 • носить ознаки новизни.

Кафедра учителів початкових класів у 2012-2013 н.р. зосередила свою увагу на ознаках результативності роботи над темою:

 • наявність закінченої розробки (посібник, порт фоліо, стаття (оглядова, наукова, майстер-клас, курсова робота тощо);
 • демонстрація компетентності учителя;
 • самостійність виконання;
 • переведеність у режим функціонування.

Підходи до планування роботи кафедри, форми методичної діяльності висвітлено у роботі «Плануємо роботу методобʼєднання». (Додаток 2)

У 2013 році 3 учителя (Чвалінська Л.А., Бабич А.М., Громнадзька Н.Є) прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель- обдарований учень»,  Ющик Г.Є. – Всеукраїнському конкурсі «Панорама відкритих уроків – 2013».

У 2012 – 2013 році Верхоланцева С.А. разом з учнями класу прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі природничих наук.

Власні розробки учителі початкових класів виставляють на сайті ІМЦ та ХЦМПРН.

Форми методичної діяльності (групові)

Серед групових форм методичної діяльності провідне місце займають:

 • моделювання уроків певного типу;
 • взаємовідвідування уроків (у поч.. школі ведеться журнал обліку «Взаємовідвідування уроків»);
 • консультпункти (на базі колегіуму працює три міські консультпункти -  Верхоланцева С.А., Бабич А.М., Величко Л.А.);

На базі колегіуму функціонувала творча група учителів міста, які працюють за системою РН. (70% складу групи – учителі колегіуму.) Серед питань, які вивчала група : «Типи і структура уроків у системі РН та їх аналіз», «Проведення консультпунктів для батьків» (кожен учитель за рік проводить від 2 до 5 таких заходів). Учителі ТН перейняли досвід учителів РН.

В листопаді 2012 року на базі колегіуму створено методично-дискусійний клуб «Аkme» (ідея А.О. Кузнєцової).

Новою формою роботи кафедри є ротаційна група. Це обʼєднання учителів, які працюють над вирішенням спільних питань.

Група учителів у складі Верхоланцевої С.А., Кот І.В., Величко Л.А. презентували перші результати роботи над питанням «Мультимедійний супровід уроків у початковій школі» (жовтень 2012 р. – педагогічна естафета ЗОШ №10; показ фрагментів уроків у 1 класі для учителів міста з використанням мультимедійних підручників (Верхоланцева С.А., Кот І.В.) та авторських інтерактивних вправ на уроках природознавства (Величко Л.А.)

Форми методичної діяльності (колективні)

Серед колективних форм методичної роботи займають місце:

 • інструктивно-методичні наради з вивчення нормативно-правових документів, що регламентують роботу початкової школи;
 • відкриті уроки з подальшим самоаналізом та обговоренням.

Щороку в колегіумі проводяться семінари-практикуми на актуальні теми

2012-2013 н.р. «Робота учителя над науково-методичною темою – провідна форма підвищення професійної майстерності».

2011-2012 н.р.  «Організація групової роботи в початковій школі» (Додаток 4)

У 2011 р. з ініціативи Кузнєцової А.О. було організовано тренінг за участю Кондратюк О.М., співробітника ХЦПМРН «Навчальний діалог у початковій школі».

Матеріали круглого столу «Якісна освіта молодших школярів» (на виконання Всеукраїнської акції «Нові стандарти-нова школа») узагальнені і представлені під час Всеукраїнського огляду готовності шкіл у серпні 2012 року. (Додаток 1)

Презентація досвіду роботи кафедри по реалізації ДСЗПО в колегіумі була представлена 07.02.13 р. Г.Є. Ющик під час зібрання на тему «Хід реалізації ДСЗПО в школах міста».

Кафедра початкових класів опрацювала питання «Методика проведення майстер-класу». (Додаток 5)

Майстер- класи проведено зі слухачами різних рівнів:

Верхоланцева С.А.

Кузнєцова А.О.

Спільні уроки у початковій школі

міський

обласний

Всеукраїнський

Микитенко Л.С. Навчальний діалог у початковій школі

міський

регіональний

Ющик Г.Є. Методика викладання курсу «Основи Християнської етики»

міський

обласний

регіональний

Чвалінська Л.А. Культура читання – основа інтелектуальної праці шкільний

Творча зустріч учителів та учнів РН Новоград-Волинського колегіуму та Коростишівської ЗОШ відбулася у травні 2012 р. (ініціатива Кузнєцової А.О.) – інформація на сайті ХЦПМРН.

Серед ряду питань, які розглядаються на засіданнях кафедри найактуальніші сьогодні – «Особливості нових навчальних програм, освітні галузі та змістові лінії»; предмет «Літературне читання»; «Новації у викладанні математики»; «Природнича компетентність молодших школярів».

Узагальнюючою колективною формою роботи є звіт кафедри по роботі над науково-методичною темою. Ми прозвітували перед колективом на тему «Ефективність системи РН у порівнянні з традиційною освітою». (Додаток 8)

Робота з молодими учителями

Уже сама присутність у творчому колективі сприяє професійному зростанню молодих колег (Боровська Л.В.)

Наставники – Чвалінська Л.А., консультант – Лавренюк Г.М.

Серед ефективних форм роботи з молодими учителями (зі слів молодого учителя):

 • консультування «Нормативні документи, вимоги до ведення документації»;
 • відвідування уроків (занять) у колег;
 • конструювання уроків.

Результативність (кінцевий продукт)

Щороку колектив презентує свої роботи на педагогічній виставці. Роботи якісні, тому що 100% робіт потрапляє до області.

Окремі роботи отримують обласні відзнаки (дипломи Житомирської облдержадміністрації).

Сухорукова Л.П. Проектна діяльність у початковій школі (2011 р.)

Ющик Г.Є. (укладач). Особливості групової роботи у початковій школі (2012 р.) (Бабич А.М., Дейнеко О.М., Заєць Т.П.).

У 2012 – 2013 н.р. на педагогічну виставку представлено роботи, які знову відібрані на обласну педагогічну виставку.

Г.Є.Ющик. Збірник презентацій. Якісна освіта молодших школярів (Методичний супровід ДСПЗО).

Л.С. Микитенко. Дороговказ для батьків.

Н.Є.Громнадзька, А.М. Бабич Формування ключових компетенцій молодших школярів.

Узагальнено досвід колективу з питань:

 1. Методика проведення спільних уроків (Досвід презентовано під час Дня початкової освіти у м.Києві, Всеукраїнської конференції з проблем РН) – Микитенко Л.С., Кузнєцова А.О.
 2. Робота творчої групи учителів РН – Інформаційний вісник, серпень 2012 р. – Микитенко Л.С.
 3. Викладання курсу «Основи християнської етики» - Г.Є. Ющик (ЖОІППО – квітень 2013 р.)
 4. Робота з батьками в системі «Розвивальне навчання» (газета «Початкова освіта» - видавництва Шкільний світ) ( Микитенко Л.С., Верхоланцева С.А., Кузнєцова А.О.)
 5. Особливості організації групової роботи ( робота отримала відзнаку Герасимчука «За кращу методичну розробку року»)

Результативність ( результати навчальної діяльності учнів)

Залежність результатів навчальних досягнень учнів від професійного рівня та майстерності учителя була розглянута ще у 2010-2011 н.р. під час семінару-практикуму «Творчий учитель – як фактор мотивації учнів до навчання»

Результати підсумкового етапу 2011 – 2012 н.р.

Середній бал початкової школи – 8,7%

Із 318 учнів початкової школи

В.р. –  12%

Д.р.-  50%

С.р.-  33%

П.р.-  5%

Результати ДПА (4 клас)

  В.р. Д.р. С.р. П.р.
Читання 40% 44% 16% -
Математика 46% 33% 11% 10%
Українська мова 35% 40% 21% 4%

Типові помилки початкової школи:

читання – Формування навички правильного читання;

математика – Культура оформлення геометричних задач;

українська мова – Розвиток монологічного мовлення молодших школярів;

природознавство – Проведення фенологічних спостережень.

Верифікація

На етапі верифікації було проаналізовано виконання планів роботи кафедри.

Слід відмітити, що в процесі планування та реалізації дотримано вимог:

 • реальність;
 • позитивність;
 • змістовність;
 • гнучкість ( за підсумками 2010-2011 н.р. ми плануємо 50% часу для уникнення перепланування).

Проте є наявні порушення вимог:

 • обмеженість у часі (частина заходів переноситься);
 • екологічність (нестиковка планів через перевантаженість річного плану роботи школи, ІМЦ і заходів (позапланових) вищого рівня, що проводяться на базі колегіуму).

2011 – 2012 н.р. – виконано 86% плану.

І семестр 2012 -2013 н.р. – 92%

Рефлексія

На етапі емоційної рефлексії слід відмітити, що 98% учнів із задоволенням йдуть до школи, 100% учителів початкових класів задоволені результатами роботи кафедри.

На етапі змістової рефлексії найбільше позитивних відгуків отримали:

-         У номінації «Найцікавіший методичний захід» - тренінг «Навчальний діалог: як його організувати, провести, оцінити» (Кондратюк О.М.).

-         Всеукраїнський семінар з проблеми становлення РН (ЗОШ №8, м.Житомир)

-         Семінар – практикум «Робота учителя над проблемною методичною темою – провідна форма методичної діяльності»

-         У номінаці «Відкритий урок» - урок математики в 3-А класі Громнадзька Н.Є.(хоча усі уроки учителів високого рівня)

-         У номінації «Найцікавіша ідея» - створення методично-дискусійного клубу «Akme» (ідея Кузнєцової А.О.).

-         У номінації «Виховний захід» - конкурсна програма «Великодні забави» - Г.Є.Ющик.

-         У номінації «Найактивніший досвід» - спільні уроки, відкриті уроки для батьків (творча група РН)

-         У номінації «Взаємовідвідування» найбільш відвідувана колегами Микитенко Л.С.

-         У номінації навчально-ігрове середовище – Кот І.В., Сухорукова Л.П.

-         У номінації «Інформаційне середовище» - Верхоланцева С.А.

На етапі прогнозуючої рефлексії плануємо:

 • Робота учителя над методичною проблемою(адресна допомога);
 • Ротаційна група «Дискусія на уроках у початковій школі» (Дейнеко О.М., Кузнєцова А.О., Кот І.В., Микитенко Л.С.)
 • Семінар-практикум «Інформаційна культура учня» (Верхоланцева С.А.)
 • Технологія проведення уроку . Диференційована та індивідуальна підтримка учнів.

 

Ющик Галина Євгенівна, заступник директора Новоград-Волинського колегіуму

Методичний посібник.

Сторінка 1 із 6
joomla3x