Загальні відомостів про майстер-клас

Rate this item
(0 votes)

Майстер-клас – цеможливість ознайомитися з технологіями, методиками і авторськими напрацюваннями.

Майстер-клас – це педагогічне зібрання, під час якого Майстер розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці навчальну технологію або метод.

Завдання майстер-класу:

 • передача вчителем-майстром свого досвіду роботи шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;
 • спільне відпрацювання методичних підходів учителя-майстра;
 • рефлексія власної професійної майстерності учасниками майстер-класу;
 • надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні завдань саморозвитку, формуванні індивідуальної програми самоосвіти й самовдосконалення.

Вчитель-майстер представляє власну систему роботи, яка передбачає комплекс методичних прийомів, педагогічних дій, які притаманні саме йому; дії,  взаємопов'язані між собою, оригінальні і які забезпечують ефективне вирішення навчально-виховних завдань.

Форми проведення майстер-класу:

 • Лекція
 • Практичне заняття
 • Інтегроване (лекційно-практичне) заняття
 • Семінар-практикум
 • Презентація-урок
 • Тренінг-семінар
 • Лабораторний практикум
 • Технологічнийексперимент

І. Презентація педагогічного досвіду вчителем-майстром:

 • Стисло характеризуються основні ідеї технології;
 • Описуються досягнення в роботі;
 • доводиться результативність навчання дітей, що свідчить про  ефективність технології;
 • визначаються проблеми і перспективи в роботі вчителя.

 ІІ. Презентація системи навчальних занять:

 • описується система навчальних занять у режимі технології, що презентується;
 • визначаються основні прийоми роботи, які майстер демонструватиме слухачам.

IІІ. Моделювання:

 • учителі-учні виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі заняття в режимі технології вчителя-майстра;
 • майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу слухачів і керує нею;
 • майстер спільно зі слухачами аналізує виконане завдання.

ІV.Рефлексія:

проводиться дискусія за наслідками спільної діяльності майстра і слухачів , майстер   проводить обговорення авторських моделей навчального заняття.

Рекомендації щодо підготовки

 • Оберіть провідну педагогічну ідею, яку ви будете демонструвати на майстер-класі і пов'яжіть її з темою.
 • Визначте цілі і завдання, які виплануєте досягти на майстер-класі у зв'язку з темою.
 • Визначте проблему, питання, парадокс, які будуть зумовлювати вашу тему заняття і представляти інтерес для «учнів».
 • Підберіть технічні засоби (мінімально) і різні форми роботи для даних цілей і завданнь.
 • Придумайте несподівані предмети або відкриття, які розкривають провідну педагогічну ідею.
 • Включіть фантазію, придумайте цікавий задум майстер-класу.
 • Складіть докладний план заняття.
 • Ретельно перевірте техніку і роботу мікрофонів перед початком майстер-класу.
 • Розставте стільці, столи і дошку так, як вам потрібно.
 • Коли все готово - дайте команду організаторам, що можна починати

Рекомендації щодо проведення

 • Намагайтеся говорити не голосно й не тихо, але виразно із різними інтонаціями (не монотонно).
 • Говоріть таким чином, щоб чули всі в залі. Контролюйте силу свого голосу і голоси «учнів».
 • Не можна весь майстер-клас читати лекцію.
 • Не перетворюйте майстер-клас тільки в гру. Одна форма роботи на майстер-класі неприйнятна.
 • Проявляйте специфіку предмета.
 • Це урок для професіоналів, які бажають розвиватися. Завдання - прояснити складне, торкнутися загальнолюдських цінностей, проблем, які хвилюють всіх.

Якщо демонструєте урок

 • Використовуйте нові інформаційні технології тільки тоді,коли вони органічно входять у вашу ідею уроку.
 • Здоров'язбереження має стати не надуманим, а органічним елементом уроку.
 • Не домагайтеся довго тієї відповіді, яка вам потрібна. А якщо отримали її раніше - не продовжуйте рухатися в цей бік.
 • Намагайтеся показувати не тільки себе, але і учнів.
 • Не бійтеся задавати важкі запитання.
 • Проведіть наприкінці короткий аналіз заняття з «учнями».
 • Форма взаємодії - співробітництво, співтворчість, спільний пошук.

Рефлексія-останній і обов'язковий етап - відображення почуттів, відчуттів, що виникли в учасників під час майстер-класу. Це багатющий матеріал для рефлексії самого Майстра, для удосконалення ним конструкції майстер-класу, для подальшої роботи.

Проводячи майстер-клас, Майстер ніколи не прагне просто передати знання. Він намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти і усунути те, що йому заважає в саморозвитку.

Всі завдання Майстра і його дії спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці. Це м'яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю.

Критерії оцінювання

 • Майстер створює атмосферу відкритості,
 • доброзичливості, співтворчості в спілкуванні.
 • Презентативність
 • Ексклюзивність
 • Прогресивність
 • Вмотивованість
 • Оптимальність
 • Ефективність
 • Технологічність
 • Артистичність
 • Загальна культура

Отже, в технології проведення майстер-класу головне - не повідомити і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, будь то прийом, метод, методика, чи технологія.

Передати продуктивні способи роботи - одна з найважливіших завдань для Майстра.

Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

 

Read 565 times
joomla3x